Akti združenja:

- Statut Združenja Solidarnost
- Splošni pogoji poslovanja (ZS 2014/001); objavljeni dne 07.05.2014