Kriterij socialne ogroženosti:

Kriterij socialne ogroženosti je mogoče izpolnjevati na dva različna načina.

1. Združenje šteje, da je kriterij socialne ogroženosti izpolnjen, če ste v zadnjih dveh mesecih prejeli (oziroma še prejemate) katerokoli vrsto denarne socialne pomoči.

2. V kolikor ne izpolnjujete zgoraj navedenega kriterija in menite, da spadate v kategorijo socialno ogroženih oseb, nam vaš položaj socialne ogroženosti utemeljite. Združenje pa bo nato presodilo, ali je utemeljitev izkazana.