Kaj nudimo:

Storitve združenja nudimo le socialno ogroženim osebam (kriterij socialne ogroženosti je določen pod gumbom »Kaj nudimo\Kriterij socialne ogroženosti«).

Člani združenja (svetovalci) storitve za vas izvajamo brezplačno. V kolikor bi v zvezi z reševanjem vaše zadeve nastali posebni stroški (upravne takse, predujmi za izvedence, ipd.), ki bi bili nujno potrebni za reševanje vaše zadeve, te stroške krijete sami.

Storitve izvajamo predvsem preko elektronske in navadne pošte, po potrebi pa tudi preko telefonske korespondence oziroma osebnega razgovora. Združenje vašo zadevo vzame v obravnavo in reševanje, ko izkažete pogoj socialne ogroženosti.

Združenje vam nudi:

V kolikor bo način reševanja vašega problema zahteval postopanje, ki presega okvire storitev, ki jih nudi združenje, vas bomo usmerili na ustrezen organ ali organizacijo, kamor se boste lahko obrnili z zadevnim problemom.

Če imate v zvezi z vašo zadevo kakršnokoli dokumentacijo, je priporočljivo, da nam jo posredujete preko elektronske pošte, navadne pošte, ali pa nam jo osebno dostavite. V kolikor nam dokumentacije ne boste posredovali, bomo vašo zadevo obravnavali izključno na podlagi vaših navedb.

Vaše osebne podatke in posredovano dokumentacijo bo združenje uporabljalo izključno za namen reševanja vaše zadeve, ter teh podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam.
                                      
Storitve nudimo predvsem na področjih: pogodbenega prava, odškodninskega prava, nepremičninskega prava, prava varstva potrošnikov, stvarnega prava, dednega prava, družinskega prava, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti in prekrškovnega prava. Po potrebi storitve nudimo tudi na drugih pravnih področjih.

Za realizacijo storitev združenja skrbijo člani združenja (svetovalci). Skupina svetovalcev je sestavljena tako iz diplomiranih pravnikov, kot tudi iz študentov pravne fakultete. Pomaga pa nam tudi nekaj zunanjih sodelavcev, ki prihajajo iz vrst odvetniških in sodniških pripravnikov, nekateri pa so že zaposleni na različnih mestih v pravosodju.