Organi združenja:

Predsednik združenja: Peter Vida

Upravni odbor:
Peter Vida
(predsednik upravnega odbora)
Gorazd Bratuž (član upravnega odbora)
Mojca Hren (članica upravnega odbora)
Danijel Igrec (član upravnega odbora)
Rok Pograjc (član upravnega odbora)

Zbor članov: zbor članov je sestavljen iz vseh članov Združenja Solidarnost.