Predstavitev:

»Ne bomo ustvarjali, ne bomo delili in ne bomo našli pravice, če ni pravičnosti v nas samih.«
                                                                                                                              Leonid Pitamic

Združenje Solidarnost – brezplačna pravna pomoč in svetovanje socialno ogroženim je neprofitno združenje zasebnega prava, ki je pričelo z delovanjem v aprilu 2014.

Zavedajoč se potrebe po spodbujanju in udejanjanju solidarnosti v širši družbeni skupnosti, še posebej v času težkih gospodarskih in socialnih razmer, ko se socialni položaj vedno večih ljudi neprestano poslabšuje, želi naše združenje socialno ogroženim članom družbe omogočiti pravno pomoč in podporo v zadevah, ki lahko kakorkoli vplivajo na njihov pravni in socialni položaj.

Vizija Združenja Solidarnost je slediti načelu socialne države s kreiranjem spodbudnega in podpornega okolja za izenačevanje možnosti socialno šibkih oseb pri uveljavljanju pravnega varstva tako na lokalnem kot tudi na državnem nivoju ter na ta način približati pravo ljudem v stiski. Naši svetovalci so osebe z znanji z različnih pravnih področij ter z izrazito razvitim socialnim čutom, ki je nujen za predano izvajanje dejavnosti, katere temeljno načelo in osrednje vodilo je prav družbena solidarnost.