Pošlji vprašanje:

Pri naročanju storitve združenja (posredovanje vaše zadeve v reševanje)  upoštevajte vse naslednje točke (vse storitve za vas izvajamo brezplačno):

1. Storitev naročite v pisnem sporočilu, ki ga odpošljete na: info@zdruzenje-solidarnost.si ali na naš naslov za prejemanje navadne pošte: Združenje Solidarnost, Krašnja 77, 1225 Lukovica.

2. V sporočilu vaš problem čim bolj natančno opišite (v kolikor gre za bolj zahtevno zadevo, in jo je stežka predstaviti preko sporočila, nam le-to lahko predstavite na osebnem razgovoru – to napišite v sporočilo, in se bomo dogovorili za termin osebnega razgovora; predvideni termini za osebne razgovore so objavljeni pod gumbom »O združenju\Uradne ure«).

3. V sporočilo na koncu pripišite: »Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja (ZS 2014/001)«. S to izjavo se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani združenja pod gumbom »O združenju\Akti združenja«.

4. Izkažite, da izpolnjujete kriterij socialne ogroženosti. Kriterij socialne ogroženosti je mogoče izpolnjevati na dva različna načina:

5. Z namenom naročiti storitev združenja se v vašem imenu na nas lahko obrne tudi druga fizična ali pravna oseba (različne organizacije, vaši sorodniki, prijatelji, ipd.).

6. Priporočamo, da k sporočilu priložite posnetke dokumentacije, ki je relevantna za obravnavo vaše zadeve. V kolikor nam želite relevantno dokumentacijo posredovati po pošti (če sporočilo pošiljate preko elektronske pošte) ali osebno, to pripišite v sporočilo.

7. V kolikor bo v poslanem sporočilu kakšna pomanjkljivost ali nejasnost, vas bomo na to opozorili in sporočili, na kakšen način lahko pomanjkljivost ali nejasnost odpravite.